fbpx

Konsulentselskap som tilbyr rådgivning, veiledning og prosjektledelse

innen organisasjonsutvikling og ledelse

Hvorfor bruke MK Utvikling?

Har du opplevd at;

  • Bedriften har et problem, men vet ikke hvordan det kan løses? Eller trenger at det kan sees på med nye øyne?
  • Det er et ønske om å øke lønnsomheten?
  • Det er behov for å spare kostnader over tid?
  • Det er et behov for økt konkurransekraft i morgen?
  • Ledere og ansatte ikke får tiden til å strekke til i hverdagen pga. for mye å gjøre?
  • Bedriften mangler ressurser og kompetanse?
  • Det er et behov for å standardisere med forbedrede strukturer og rutiner?
  • Det er et behov for tydeligere ansvars – og rollefordeling?
  • Kommunikasjon i bedriften kunne vært bedre?

Dette kan jeg bidra til å løse sammen med deg!

Mine tjenester

Utvikling av mennesker og virksomheter er grunnleggende for at bedriftene skal prestere og lykkes i å nå sine mål.

Rådgivning og veiledning

Foredrag

Kurs i Lean

Prosessledelse

U

Strategiarbeid

Lean-oppstart

Ofte stilte spørsmål

Hva er Lean?

Lean handler om å levere kundeverdi – det som er av betydning for kunden – med minimal bruk av ressurser gjennom flyt og visuell styring. For å få dette til over tid må vi etablere en kultur for kontinuerlig forbedring eller en læringskultur som også noen kaller det. Bak dette ligger det bruk av prinsipper, metoder og bruk av verktøy.

Er lean bare for store etablerte bedrifter?

Lean egner seg for de fleste bedrifter i både privat og offentlig sektor. Noen velger å ta filosofien i bruk fullt ut, andre tar i bruk elementer av lean. Lean handler om å søke forbedringer i alt man gjør, og når dette gjøres på en systematisk måte, er dette med på å øke lønnsomheten i bedriften. Lean passer godt i det norske arbeidslivet hvor innflytelse og samarbeid står sentralt. Lean er med på å engasjere og involvere da det setter krav til både ansatte og ledere. og ikke minst er det lett å forstå og komme i gang med (finn et problem, løs et problem, let etter neste problem osv).

Hvorfor bør vi ta i bruk lean?

Mange bedrifter ønsker å ta i bruk lean fordi de trenger resultatene som lean gir, og implementerer det som en del av sin strategi. Det er dokumentert både i litteraturen og gjennom erfaring at lean kan gi store gevinster. Gevinster kan være i form av lavere kostnader fordi man rett og slett blir mer effektive, bedre strukturer og rutiner, mer effektive arbeidsprosesser, kortere leveringstid til kunden, raskere responstid, bedre kvalitet og for eksempel bedre likviditet.

Disse forbedringene kommer som et resultat av at bedriftsledere eller pådrivere i bedriften erkjenner at de har et problem som må løses, for deretter å velge en metode eller filosofi som gjør dette. Å jobbe med forbedringer, som lean til syvende og sist handler om, er noe av det viktigste arbeidet noen utfører for å sikre langsiktig lønnsomhet.

HVOR MYE KOSTER DET?

Å jobbe med forbedringer er nødvendig i alle bedrifter, og er et lederansvar. Men ofte er det slik at drift tar mesteparten av fokus i hverdagen, og at få egentlig er opptatt av å tenke på sin konkurransesituasjon i morgen. Min erfaring er at mange ledere tenker at ”jeg har ikke tid nå” for vi har så mye å gjøre, men når får man egentlig tid?

Når man opererer i et marked med tøff konkurranse må man hele tiden søke forbedringer. Kundene vil ha kvalitet til fornuftig pris uavhengig av hvordan tjenesten eller produktet kommer til eller hvem som har produsert det. Dette gjør at forbedringsarbeid bør tas på alvor for å sikre lønnsomhet og arbeidsplasser. Mange bedrifter har masse erfaring, gjort feil og kunne lært mye av tidligere prosjekter, men de færreste evaluerer og lærer av det. Mitt fokus er å hjelpe bedrifter til å øke sin lønnsomhet og nå sine mål. Det er lett å komme i gang, men terskelen for å bestemme seg kan være høy, og tiden frem til beslutning lang. Tjenesten har en kostnad, og en nytte. På både kort og lang sikt vil det gi en positiv avkastning.

Hva skal til for å lykkes? Fokus og hardt arbeid over tid. Skal man bli god i fotball, må man trene.

Om MK Utvikling

MK Utvikling ble etablert i 2018 som et resultat av et ønske om å bidra til å utvikle mennesker og virksomheter til å nå sine mål. Det er en grunntanke i firmaet å utøve integritet, faglig kvalitet og leveringsdyktighet.