fbpx

Tjenester

Utvikling av mennesker og virksomheter

Hva er lean og hvordan kan det hjelpe vår virksomhet?

Utvikling av mennesker og virksomheter er grunnleggende for at bedriftene skal prestere og lykkes i å nå sine mål. Det stilles krav til bedriftene i form av effektivitet, kvalitet og lønnsomhet i et konkurrerende marked hvor endringer er uunngåelig.

MK Utvikling kan bidra til gode utviklings – og endringsprosesser gjennom sin erfaring og kompetanse.

Jeg skreddersyr løsninger med utgangspunkt i lean for å oppnå oppdragsgivers mål om forbedringer, kundetilfredshet, effektivisering og kostnadsredusering.

Eksempler på tjenester som kan leveres:

  • Rådgivning og veiledning
  • Prosessledelse
  • Strategiarbeid
  • Kurs i lean
  • Foredrag
  • Seminar
  • Lean – oppstart spesielt tilpasset gründere som er i en oppstartsfase, eller allerede etablerte virksomheter som ønsker å etablere ny avdeling, revitalisering av eksisterende avdelinger etc.

Når kan lean brukes som metode?

Når dere skal:

Utvikle, forbedre eller endre en tjeneste.

Når dere mangler en felles problemforståelse, kunnskap om din kundes behov, engasjement og felles entusiasme.

Når det er krav om å levere mer kvalitet med mindre ressurser, tenke helt nytt eller utfordre eksisterende rutiner.

Når organiseringen av en tjeneste er kompleks, på tvers av instanser eller fra ulike fagområder.
Når bedriften opplever voksesmerter.

Når bedriften har flaskehalser eller problemområder.

Jeg holder også kurs og seminarer

Endring og omstilling i en bedrift er uunngåelig. Mange bedrifter jobber med omstilling på grunn av krav fra sine omgivelser, men kan oppleve at forbedringsarbeidet ikke oppnår ønsket effekt på grunn av motstand i bedriften.

Jeg kan skreddersy kurs og seminar etter bedriftens behov. Eksempler på tema kan være lederrollen knyttet til innføring av lean. Hvilke krav stilles det til lederen? Kritiske suksessfaktorer for å lykkes med lean, metoder og verktøy, visuell styring og hvordan skape en kultur for kontinuerlig forbedring.

For å få et godt utbytte og god læringseffekt vil erfaringsmessig kombinasjon av foredrag sammen med gruppearbeid og praktiske øvelser være nyttig.

Lærerikt, man ser tydelig verdien av å bruke dette i sin egen bedrift.

Konkret og god innføring i lean. Får kjennskap til nyttige metoder og verktøy som jeg kan bruke i egen bedrift.

Kursleder er kunnskapsrik, engasjerende, tydelig og formidler komplisert teori på en forståelig måte.

Kursdeltakere i lean

Look North Trainee

”Å arbeide med lean på kundeservice har strukturert hverdagen, forenklet informasjonsbehovet og medført trygghet til de ansatte, samt mer presise tilbakemeldinger til våre kunder. Den effektiviseringen vi har oppnådd med lean, kunne vi ikke oppnådd uten Malin. Vi blir garantert å benytte hennes tjenester på nytt.”

Stig Abelsen

Daglig leder, Vesterålskraft Strøm AS